Reciklirajte HP-ove tintne i tonerske potrošne materijale!

Proizvode reciklirate u okviru programa HP Planet Partners tako da postanu novi proizvodi i ne završe u oceanima ili na odlagalištima otpada!

Harta d.o.o. vam omogućuje uslugu isporuke i prikupljanja kutija za program u sklopu programa Hp Planet Partners gdje možete vratiti svoje prazne original Hp tonere i tinte bez naknade (samo za tvrtke).

Što je HP Planet Partners?

HP Planet Partners je HP-ov program povrata i recikliranja za računalnu opremu i potrošni materijal za ispis. Dostupan je u više od 50 zemalja i teritorija širom svijeta.

Što se događa sa ispisnim ulošcima vraćenima u okviru programa HP Planet Partners?

HP-ovi tintni ispisni ulošci i ispisni ulošci LaserJet vraćeni u okviru programa HP Planet Partners prolaze kroz višefazni proces recikliranja “zatvorene petlje”. Reciklirana plastika iz praznih ispisnih uložaka koristi se za proizvodnju novih originalnih HP-ovih ispisnih uložaka te drugih svakodnevnih proizvoda.

Tko zapravo prikuplja i reciklira ispisne uloške?

Nakon povrata potrošnog materijala za ispis, Harta vraća uloške HP-u koji surađuje s organizacijama za napredno recikliranje na vraćanju i recikliranju materijala iz praznih ili iskorištenih HP-ovih potrošnih materijala za ispis. Zbog svoje konstrukcije, originalni HP-ovi ispisni ulošci ne mogu se učinkovito reciklirati uporabom uobičajenih, komercijalnih procesa.

Kako sve funkcionira?

  1. kupite na našem web shopu original Hp tonere i/ili tinte

  2. kada ispraznite toner i/ili tintu, ubacite ih u za to predviđene kutije koje ćemo vam besplatno dostaviti

  3. kada napunite kutiju, nazovite nas i mi ćemo izvršiti prikup

  4. poslati ćemo vam prateći list za otpad

Što ste dobili?

Propisno ste zbrinuli otpad, brinete o okolišu i sudjelujete u recikliranju!

Za uslugu zbrinjavanja i sva pitanja vezana uz zbrinjavanje otpada javite se na: helpdesk@harta.hr